Helt klart, jag är vuxen!
Har tecknat elavtal och då måste man helt klart vara vuxen!

Undrar hur länge det dröjer innan demensen slår till? Inkontinensen har iallafall redan slagit till…

Mogna hälsningar från en vuxen
med elavtal!